REGLER

Regler

Du får inte använda denna tjänst (”Tjänsten”) för försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst.
Du får inte använda Tjänsten för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande.

Exempel på det som är olagligt är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning och intrång på copyrightskyddat material.
Om du trots allt gör något av detta blir du utkastad, spärrad eller i värsta fall polisanmäld.

Vi värnar om din personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till personlig information.
Alla eventuella försök till intrång i Tjänstens datorsystem kommer att polisanmälas.

Genom att ringa till någon av Tjänstens linjer medger du att fullgörandet av denna tjänst påbörjas under ångerfristen, och din ångerrätt är därmed förverkad

Tjänsten har rätt att skicka information och kommersiella budskap till Användarna. Budskapen kan vara anpassade efter dina intressen. Användaren har rätt att tacka nej till information och kommersiella budskap.

Tjänsten har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren om detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut.
Vi uppmanar er Användare att hålla er uppdaterade om de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här.
Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Tjänsten förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här.

Genom att fortsätta använda Tjänsten anses Användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.